Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že ste nakúpili ako spotrebiteľ, máte právo na odstúpenie od zmluvy, ktorú ste uzavreli s našou spoločnosťou CreativeSpaceSK s.r.o. do 14 dní odo dňa prevzatia produktu, a to aj bez udania dôvodu. Toto právo neplatí v prípade, ak ste zmluvu uzavreli ako podnikateľ.

Vyzývame vás, aby ste nás pred odstúpením od zmluvy kontaktovali emailom na adrese sk.creativespace@gmail.com. Vynaložíme maximálne úsilie na vyriešenie záležitosti v súlade s vašimi požiadavkami.

V prípade, že sa rozhodnete vrátiť tovar, prosím, zašlite ho na adresu CreativeSpaceSK s.r.o., Nábrežná 6, 984 01 Lučenec, Slovensko, spolu s odstúpením od zmluvy, buď v listinnej podobe (spolu s vráteným tovarom) alebo elektronicky na sk.creativespace@gmail.com. Pre rýchlejšie vybavenie vrátenia peňazí Vám odporúčame využiť formulár, ktorý Vám bol zaslaný emailom a ktorý je tiež k dispozícii v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

V prípade odstúpenia ste povinný vrátiť produkt nepoškodený, neopotrebovaný a v pôvodnom balení. Náklady na doručenie tovaru späť k nám znášate vy. Platbu za tovar vám vrátime do 14 dní odo dňa doručenia tovaru na adresu uvedenú vyššie. Majte na pamäti, že preprava tovaru môže trvať aj niekoľko dní a že lehota na vrátanie peňazí začína plynúť až doručením tovaru. Taktiež je možné, že platba sa oneskorí z dôvodov na strane vašej banky alebo vydavateľa vašej karty. Samozrejme, radi vám poskytneme informácie o stave vášho odstúpenia na horeuvedenej emailovej adrese. 

Upozorňujeme vás, že v prípade, že nám vrátite tovar, ktorý je poškodený (vrátane poškodenia pri preprave spôsobeného vašim nedostatočným balením), špinavý, pozmenený, upravený či ak je jeho hodnota akokoľvek inak znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti, máme právo od vás žiadať náhradu výdavkov vynaložených na jeho navrátenie do pôvodného stavu. 

Pre podrobné informácie o procese vrátenia peňazí a o produktoch, ktoré nie je možné vrátiť, navštívte naše Všeobecné obchodné podmienky.