Právne informácie

Názov spoločnosti: CreativeSpaceSK s. r. o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2860/14 Lučenec 984 01, Slovenská republika

IČO: 55 000 851

DIČ: 2121838081

IČ DPH: SK2121838081

zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 44959/S

Štatutárny orgán: Jaroslav Péter, konateľ

Hlavná ekonomická činnosť: Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu

 

E-mailsk.creativespace@gmail.com

Telefón+421 915 610 448 (štandardné sadzby)

Adresa pre doručenie tovaru (reklamácie, odstúpenia): Nábrežná 6, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

 

Ochrana spotrebiteľa: Predávajúci garantuje bezpodmienečné dodržiavanie práv spotrebiteľa. Právny vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravuje Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93
http://www.soi.sk

 

Spôsoby platby: American Express, Apple Pay, Mastercard, PayPal, Visa